Flexibelt, avdragsgillt och enkelt att budgetera.

Med hyra betalar företaget endast för nyttjandet under en viss tid och dessutom finns möjlighet att enkelt byta eller uppgradera utrustning. Därmed undviks alla nackdelar som är förknippade med ägandet.

Många Företag väljer att finansiera sin utrustning via hyra. Det finns många anledningar till detta!

 • Hela hyresavgiften är fullt avdragsgill och dras av som en omkostnad i bokföringen.
 • Många verksamheter förändras och måste byta/uppgradera utrustning innan avtalstiden löpt ut. Det är då enkelt att inom ramen för avtalet, förändra produkterna. I detta läge sköter din leverantör allting åt dig och du har endast betalt hyra för den tid du nyttjat utrustningen.
 • Budget- och investeringsprocess förenklas och förkortas.
 • Avtal och avtalstid kan skräddarsys, vilket gör det möjligt att införskaffa den utrustning som verkligen behövs till en kostnad er plånbok mår bra av.
 • Ni behåller låneutrymmet i banken och belastar varken soliditet eller likviditet.
 • Det är möjligt att säsongsanpassa hyresavgiften för att bättre harmoniera med intäktsflödet.
Den Juridiska äganderätten till hyrd utrustning ligger hos Larmteknik I Stockholm AB. Efter avtalstiden har ni som hyrestagare rätt att förlänga avtalet, köpa loss eller helt enkelt återlämna utrustningen.

Med Leasing betalar företaget utrustningen över tiden och slipper därmed tunga engångsutgifter!

Leasing är idag den vanligaste finansieringsformen för bland annat IT- och kontorsutrustning. Ni kan införskaffa den utrustning som verkligen behövs till den kostnad er plånbok mår bra av!

 • Hela Leasingavgiften är avdragsgill och dras av som en omkostnad i bokföringen.
 • Det är eknelt att inom ramen för avtalet, förändra eller uppgradera utrustningen, vilket säkrar en alltid lika modern och uppdaterad maskinpark.
 • Avtal och avtalstid kan skräddarsys.
 • Budget- och investringsprocess förenklas och förkortas.
 • Ni behåller låneutrymmet i banken och belastar varken soliditet eller likviditet.
 • Det är möjligt att säsongsanpassa leasingkostnaden för att bättre harmonisera med intäksflödet!

Den juridiska äganrätten till leasad utrustning ligger hos Larmteknik I Stockholm AB. Efter avtalstiden har ni som leasertagare rätt att anvisa valfri köpare till ett förutbestämt restvärde.

leasing img