Med Leasing betalar företaget utrustningen över tiden och slipper därmed tunga engångsutgifter!

Leasing är idag den vanligaste finansieringsformen för bland annat IT- och kontorsutrustning. Ni kan införskaffa den utrustning som verkligen behövs till den kostnad er plånbok mår bra av!

  • Hela Leasingavgiften är avdragsgill och dras av som en omkostnad i bokföringen.
  • Det är eknelt att inom ramen för avtalet, förändra eller uppgradera utrustningen, vilket säkrar en alltid lika modern och uppdaterad maskinpark.
  • Avtal och avtalstid kan skräddarsys.
  • Budget- och investringsprocess förenklas och förkortas.
  • Ni behåller låneutrymmet i banken och belastar varken soliditet eller likviditet.
  • Det är möjligt att säsongsanpassa leasingkostnaden för att bättre harmonisera med intäksflödet!

Den juridiska äganrätten till leasad utrustning ligger hos Larmteknik I Stockholm AB. Efter avtalstiden har ni som leasertagare rätt att anvisa valfri köpare till ett förutbestämt restvärde.

leasing img