Larmsändarbyte

Koppar nätet och 3G-nätet för telefoni stängs ner runt om i Sverige och det är många kunder med larmanläggningar som påverkas utav det. 

Kunder som har larmsändare som bara kan kommunicera via telefon-ledning eller 3G-nätet behöver bytas ut sina larmsändare till en ny larmsändare som stödjer kommunikation via 4G och/eller internet för att larmet ska kunna skicka larm till er larmcentral.

För att genomföra din beställning vänligen fyll i formuläret nedan, så återkommer vi till dig.

Beställ uppdatering utav central eller larmöverföring

Beställnignsforumuläret avser avrop på "Erbjudande paketpriser". Priser gällande till och med 2022-12-31.
Välj vilken lösning ni föredrar, så återkommer vi med förslag på lösning till er.