Larmtekniks´ miljöpolicy

Larmteknik följer kvalitetscertifiering enligtSS 1015

Företagets verksamhet skall bedrivas med minsta möjliga miljöbelastning och energi skall utnyttjas på bästa sätt.

Vi uppfyller myndigheternas fastställda lagar och krav för att förebygga föroreningar.

Vi skall styra våra inköp mot miljövänligare alternativ.

Varje medarbetare ska förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande och kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.

Miljöarbetet ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.