Kvalitetspolicy

Larmteknikär miljö- och kvalitetscertifierade enligt SSF 1015

Vi skall genom vårt engagemang ständigt förbättra ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Vi erbjuder tjänster och produkter utifrån de krav kunderna ställer.

Ipraktiken innebär detta att:

  • Vi gör rätt från början, levererar i rätt tid, till avtalade priser och villkor. Vi använder endast material av högsta kvalitet.
  • Installationerna skall vara utförda på ett sätt så att de uppfyller eller överträffar branschens krav och ger kunden en driftsäker anläggning.
  • Våra kunder alltid bemöts med vår samlade kunskap och erfarenhet som leverantör. Kompetensutveckling i samtliga delar av verksamheten har högsta prioritet hos oss.
  • Tillsammans med våra leverantörer kombinerar vi nytänkande med yrkesskicklighet och gör kundens behov och förväntningar till våra

 

"Ska du investera i säkerhet?" Ladda ner PDF