För att vi ska kunna erbjuda rätt lösningar och få en förståelse för varje enskild kunds specifika behov så utför vi en behovsanalys. I vilken det bland mycket annat ingår att se över miljöerna där kamerorna ska sitta. Detta för att kunna anpassa kameravalet efter sådant som ljusförhållanden och risker för intrång och sabotage som råder på den aktuella platsen.
Det finns flera anledningar till att installera trygghetskameror, men ofta rör det sig om ett behov av att förebygga exempelvis inbrott, rån och skadegörelse. Om sådana problem redan finns är det önskvärt att minska risken för att det händer igen­ - eller att minska kostnaderna exempelvis för skadegörelsen.

Behovet av trygghetskameror varierar stort mellan olika verksamheter och företag. Vad som är viktigt för oss är att kunden själv får förståelse och kunskap om vad som verkligen behövs - vi vill inte erbjuda en anläggning om vi vet att skyddet blir för litet på grund av för få kameror. Och tvärtom, så erbjuder vi aldrig en anläggning som är för omfattande i förhållande till det den ska skydda.

Alla anläggningar som vi erbjuder har en flexibilitet. Om förutsättningarna och - därmed behoven – ändras, så är det enkelt för oss att anpassa anläggningen efter de nya förutsättningarna.