I vår behovsanalys har vi undersökt miljön där anläggningen ska fungera. Eftersom vi alltid strävar efter att nå bästa möjliga bildkvalitet har varje enskild kamera placerats med största noggrannhet: Vi har anpassat varje kamera efter varje enskild plats som ska bevakas.
Detta innebär att flera olika fabrikat och modeller kan samsas i en och samma anläggning. Vi kan erbjuda den här lösningen tack vare att vi inte är märkesoberoende.


På officiella platser gäller lagen om allmän kameraövervakning. På icke officiella platser gäller Personuppgiftslagen, PuL.
Lagen om allmän kameraövervakning är uppdelad i två delar: tillstånd och anmälan. Vi har arbetat med denna lag sedan år 1995 och kan den mycket väl. Vi hjälper alla våra kunder med att fylla i rätt blanketter. Detta för att du som kund ska uppfylla de krav som ställs.

Vi utför alla uppdrag med egen kompetent och erfaren personal. Det händer ibland att kunden redan har exempelvis en elfirma, som anlitas för att dra ut nödvändigt kablage/nätverk. I sådana fall informerar vi elfirman om vilka punkter det behövs kablage till, samt var de ska sätta upp uttag.
Dock, vi lägger aldrig ut montering av utrustning, driftsättning, och utbildning av berörd personal på externa företag. Detta ställer vi som krav att alltid få göra själva, och erfarenheten har lärt oss att det alltid blir bäst så.

Tekniken går med rasade fart. Anledningen till att det flesta kunderna väljer att hyra sin anläggning är att det då blir lättare att uppdatera den på ett enkelt och smidigt sätt - utan att behöva investera i en ny anläggning. Och du kan uppdatera din anläggning när som helst under avtalsperioden.
Det som också lockar många företag att hyra sin anläggning är att vi har adderat en del intressanta mervärden i månadsdebiteringen. Nu ingår ”allt” i denna, bland annat funktion, service, support och försäkring.
Försäkringen som ingår är helt utan självrisk, och den garanterar funktionen av din anläggning. Bland mycket annat garanterar vi att en servicetekniker finns på plats för att avhjälpa problemet inom 24 timmar, om din server som du lagrar bilderna på slutar att fungera.
Genom att hyra din anläggning så slipper du också binda upp kapital i någonting som är omodernt inom en treårsperiod, och kan i stället använda pengarna till andra investeringar.
Slutsatsen är helt enkelt att det inte finns några som helst nackdelar med att hyra din anläggning! Kontakta oss så berättar vi mer.