Integrerade säkerhetssystem

Larmteknik AB erbjuder projektering, installation, driftsättning, utbildning, serviceavtal och efterservice inom integrerade säkerhetssystem

Projektledning & installationssamordning

Larmteknik erbjuder installationssamordning samt projektledning av säkerhetsentreprenader. V har en gedigen bakgrund inom säkerhetsbranschen med många års erfarenhet av att projektleda och samordna installationer och entreprenader. 

Projektsamordning
Projektering

Projektering

Larmteknik har som ambition att tillsammans med dig som kund projektera ett inbrottslarm utifrån tre steg; Behov – Funktion – Teknik

  • Vad är behovet och syftet med investeringen?
  • Finns det krav från försäkringbolag
  • Vilken funktion passar bäst till vad som skall skyddas, vilka externa krav påverkar, vilket regelverk är styrande etc.

Med en gemensam bild av behov och funktion är vår uppfattning att vi tillsammans hittar den teknik (system) som bäst löser ditt behov.

Installation

Larmteknik jobbar utifrån sina tre ledord; Kvalitet – Trygghet – Kunskap som mynnar ut i ett helhetsansvar för säkerheten.

Tack vare vår säkerhetstekniska bredd kan vi ta ett helhetsansvar för såväl funktion som kvalitet, också när installationen rör flera olika teknikområden.

Ni får en enda partner att vända er till – en partner som kan ta ett helhetsgrepp om alla säkerhetstekniska installationer i era fastigheter.

Det är också därför du ska titta efter det här när du väljer att installera ett nytt larm. Valet av larm är personligt så för att underlätta ditt jobb så erbjuder vi personlig service via telefon och hembesök, allt för att göra det så smidigt som möjligt för dig som kund.

Många byter ut sitt gamla hyrlarm till ett nytt ägandelarm där de på sikt sparar pengar. Att installera larm som du äger behöver inte betyda att du har sämre service och garantier än med ett hyrlarm, se bara till att välja en leverantör som lever upp till dina krav.

Tjänster
Undervisning

Utbildning

Efter att vi installerat din säkerhetsanläggning ser vi till att utrusta dig med alla de kunskaper som du behöver för att driva din säkerhetsanläggning. 

Serviceavtal

Efter avslutad installation erbjuder vi löpande avtal där vi sköter service och revision av de anläggningar vi installerat. Vi kan även erbjuda serviceavtal för befintliga säkerhetsanläggningar.

Vi utför allt från akuta jourjobb till planerade underhållsarbeten.

Varför behövs underhåll?

Ett driftstopp kan innebära stora kostnader. Säkerhetsteknik som inte kontrollerats kan invagga människor i en falsk trygghet, och få förödande konsekvenser. Vad händer om högtalaren till sirenen gått sönder? Eller lagringen till kamerasystemet slutat fungera? Sådana exempel kan vara svåra att upptäcka – innan det är för sent.

Ni ska kunna lita på att allt fungerar

Med ett service avtal hos Larmteknik utför vi regelbunden översyn av er säkerhetsteknik, med de funktionskontroller och intervall som just er teknik kräver. Ni lämnar helt enkelt över ansvaret för detta till oss.

Projektledning

Efterservice

Service samt underhåll av befintligt larm: Vi servar alla typer av larmanläggningar, såväl gamla som nya, även om du köpt ditt larm av en annan larminstallatör.

Vi utför till exempel batteribyten, revisionsbesök, samt underhåll av befintliga larm för att säkerställa att larmet fortfarande korrekt.

Kontakta oss för att efterfråga service på din larmanläggning!